[Zespół]

Zespół AIP Seed Capital łączy specjalistów, którzy od lat zajmują się tematyką przedsiębiorczości. Naszych pracowników, poza fachową wiedzą, wyróżnia praktyka biznesowa. Większość członków zespołu prowadzi własny start-up. Rozumiejąc potrzeby firm, podejmujemy mądrzejsze decyzje inwestycyjne. Znamy polską gospodarkę, ale patrzymy na biznes globalnie.

0
0

Mariusz Turski

CEO AIP Seed Capital

Współzałożyciel i członek zarządu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Współtwórca organizacji Studenckie Forum Business Centre Club.


Zajmuje się zarządzaniem portfelem AIP Seed Capital. 0

Katarzyna Malec

Dyrektor Zarządzający

Doradca biznesu, akredytowany konsultant PARP ds. rozwoju przedsiębiorczości.Zajmuje się zarządzaniem funduszem, doradztwem biznesowym, obsługą transakcyjną oraz pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

0

Daria Wójcik

Knowledge Hub Coordinator 

Specjalista w zakresie administrowania funduszami unijnymi i doradztwa dla MSP.


Zajmuje się monitoringiem spółek, doradztwem w zakresie tworzenia biznesplanów

i obsługą transakcyjną

procesów inwestycyjnych. 

0

Adam Grochowski

PR Specialist 

Specjalista w zakresie komunikacji, public relations, wizerunku oraz ewaluacji projektów. 


Zajmuje się promocją

i marketingiem, PR, monitoringiem spółek

oraz organizacją Komitetów Inwestycyjnych. 

0

Katarzyna Kamińska

Business Advisor 

Doradca biznesu w zakresie finansowania projektów

(w tym ze środków UE), innowacji oraz badań i rozwoju.


Zajmuje się doradztwem

dla firm, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i obsługą transakcji.  

0

Maciej Ostrowski

Investment Committee Advisor  

Doradca biznesu.

Specjalista w zakresie brandingu, komunikowania marki i wizerunku.

 

0

Bartosz Komasa

Head of Asian Markets 

Zajmuje się polsko-azjatyckimi stosunkami gospodarczymi

i obsługą azjatyckich inwestorów.


Specjalizuje się w szkoleniach

z zakresu różnic międzykulturowych i inwestycji zagranicznych.

  

AIP Seed Capital
ul. Piękna 68, II p, 

00-672 Warszawa

Kontakt

seed@aipseedcapital.co

Social media 

0
0

Stwórz stronę dla swojej firmy

Ta strona powstała na platformie be-very.pl

która jest inwestycją z portfela AIP Seed Capital

0

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Fundusz Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

0