[O AIP Seed Capital]

AIP Seed Capital to fundusz kapitału zalążkowego działający przy sieci Inkubatorów AIP

oraz Business Link od lipca 2009roku. Swoją aktywność prowadzimy w ramach projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Działanie 3.1 – Inicjowanie działalności innowacyjnej oraz ze środków własnych.


0

AIP Seed Capital ma na swoim koncie 107 inwestycje w Start-upy

na wczesnym etapie rozwoju. 


Naszym celem jest stworzenie warunków do rozwoju pomysłów biznesowych opartych

na innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez udzielenie wsparcia kapitałowego w nowoutworzone spółki.


Strategia AIP Seed Capital zakłada wsparcie Start-upów z obszaru innowacyjnych branż, w tym:

IT, ICT, biotechnologii, chemii, medycyny, odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska.


To co wyróżnia nas spośród podobnych instytucji to szybkość i prosty model działania. Dodatkową
wartość dla start-upów, które decydują się na współpracę z nami, wnosi ekosystem Polski Przedsiębiorczej. Firmy, które pozyskały środki inwestycyjne mogą korzystać z programu akceleracji AIP Seed Capital.

Fundusz wykorzystuje potencjał Inkubatorów AIP i sieci Business Link. Pomysłodawcy, którzy pozyskują od nas wsparcie kapitałowe dostają więcej. Inwestycje jakie realizujemy wzmacniają polską gospodarkę i aktywnie rozwijają sektor MŚP.


Portfel AIP Seed Capital to w tym momencie łącznie 90 spółek.

AIP Seed Capital
ul. Piękna 68, II p, 

00-672 Warszawa

Kontakt

seed@aipseedcapital.co

Social media 

0
0

Stwórz stronę dla swojej firmy

Ta strona powstała na platformie be-very.pl

która jest inwestycją z portfela AIP Seed Capital

0

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Fundusz Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

0