AIP Seed Capital

is the Venture Capital Funds  

we invest in the best polish start-up’s.

Prompt decision of investment committee.

Regular project recruitment.

For the best start-up’s participation in the international acceleration

programs in the USA, China, the United Kingdom and Israel.


Our copmanies

AIP Seed Capital
68 Piękna Street 

00-672 Warsaw

Contact
+48 (22) 745 23 85 / 745 19 10

seed@aipseedcapital.co

Social media 

0
0

Stwórz stronę dla swojej firmy

Ta strona powstała na platformie be-very.pl

która jest inwestycją z portfela AIP Seed Capital

0

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Fundusz Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

0