Najprostszy w Polsce model aplikowania

0

1.Rekrutacja – Nabór zgłoszeń odbywa się

w biurach Inkubatorów AIP, sieci Business Link lub bezpośrednio w AIP Seed Capital. Rekrutacja polega na opracowaniu prezentacji biznesowej w formie filmu, uzupełnieniu karty zgłoszeniowej oraz formularza.

0

2. Ocena pomysłów biznesowych przez Komisję Oceny Pomysłów – selekcja najlepszych projektów, które zostają zakwalifikowane do następnego etapu.


0

3. Mentoring – Nasi eksperci przygotują Cię do prezentacji pomysłu

przed Komitetem Inwestycyjnym. 

0

4. Komitet Inwestycyjny – Prezentacja projektów biznesowych

przed inwestorami. Komitet dokonuje ostatecznych rekomendacji dotyczących udzielenia wsparcia kapitałowego. Decyzję Komitetu przekazujemy około 2 tygodnie po spotkaniu z pomysłodawcami.

0

5. Wejście kapitałowe – Pomysły, które otrzymały rekomendację inwestorów zostają zakwalifikowane do wejścia kapitałowego.

Start-upy otrzymują środki na inwestycje w nowoutworzone spółki.

Na tym etapie dokonujemy ostatnich formalności

i przekazujemy środki na rozwój biznesu.

Masz innowacyjny pomysł na biznes?

Prowadzisz start-up?


Jeśli potrzebujesz kapitału na start projektu, zgłoś się do nas. Zajmujemy się rozwijaniem nowatorskich idei biznesowych poprzez inwestycje kapitałowe od 100 000 zł.

To co charakteryzuje AIP Seed Capital to szybkość i prosty model działania.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu skutecznie doradzamy start-upom w rozwoju na skalę globalną.

Do aplikowania po środki inwestycyjne zapraszamy firmy działające w Inkubatorach AIP, sieci Business Link, jak również start-upy rozwijające się poza ekosystemem Polski Przedsiębiorczej.


Po uzyskaniu finansowania Twoja firma będzie mogła wziąć udział w programie akceleracji AIP Seed Capital.


Nabory pomysłów prowadzone są w trybie ciągłym. Zebraną pulę zgłoszeń oceniamy co miesiąc.


W jeden start-up inwestujemy od 100 000 zł w zamian za objęcie 15% udziałów w nowoutworzonej spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością. 


Dbamy o to, aby biznesy pozyskiwały koinwestorów, dzięki którym kwota inwestycji zostaje zwiększona. 


Najlepsze start-upy z naszego portfolio pozyskują drugą rundę inwestycji, stają się rozpoznawalnymi markami i rozwijają swoje biznesy na skalę globalną. 

Dodatkowe wsparcie

Dla najlepszych udział w sesjach monitoringowych,

programie akceleracji w Polsce, USA, Chinach, Wielkiej Brytanii i Izraelu. 

0

Materiały do pobrania


Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi i promocyjnymi, które pomogą
w przygotowaniu się do procesu inwestycji.

  • Formularz zgłoszeniowy [POBIERZ]
  • Informacja o projekcie ze wzorem umowy inwestycyjnej [POBIERZ]
  • Logotypy AIP Seed Capital [POBIERZ]
  • Infografika promocyjna [POBIERZ]
  • Film aplikacyjny i przygotowanie do Komitetu Inwestycyjnego [POBIERZ]

AIP Seed Capital
ul. Piękna 68, II p, 

00-672 Warszawa

Kontakt

seed@aipseedcapital.co


Social media

0
0

Strona powstała na platformiebe-very.pl

która jest inwestycją z portfela AIP Seed Capital. 

0

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Fundusz Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

0